Yurtdışında ya da Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtlar Damga Vergisine tabi midir?

Cevap :

Kanunun 1. maddesine göre “Yabancı memleketlerle Türkiye`deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtlar, Türkiye’de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulur.” Kanun maddesinden görüleceği üzere yurtdışında düzenlenen sözleşme resmi dairelere ibraz edilme, devir veya ciro işlemi yürütülme, ya da herhangi bir suretle hükümlerinden yararlanma gerçekleşmesi kaydıyla vergiyetabi tutulacaktır. Hükmünden yararlanma Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu kararında aynen ... “Kağıdın hükmünden yararlanma da; onun herhangi bir hukuki, ticari ya da benzer bir amaca bağlı olarak kullanılması sözleşmeyle öngörülen hak ve yükümlülüklere işlerlik kazandırılması olarak tanımlanabilir.2 Yurtdışında düzenlenen ve Türkiye’de hiçbir şekilde hükmünden faydalanılmayan kağıtlar ise Damga Vergisine tabi tutulmayacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar