yıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Ve Ortaklardan Alacaklar Mevcudu İçin Ödenen Verginin Gider Kaydı Ya Da Mahsubu Mümkün müdür?

Cevap :

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa ve ortaklardan alacaklar mevcudu için ödenen vergilerin, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyeceği ayrıca beyan edilen tutarlar ve ödenen vergilerin kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasının (c) bendinde belirtilmiştir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar