Yİ-ÜFE Tutarının Hesaplanmasında Kullanılacak Yöntem Nasıl Olacaktır?

Cevap :

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında; 213 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme faizi ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammının hesaplama yöntemi ve hesaplama süreleri değiştirilmeyecek, sadece aylık gecikme zammı/gecikme faizi oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılacaktır. Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31.12.2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları, 01.01.2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE), 01.01.2014 tarihinden itibaren ise Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınacaktır. Bu hesaplamalarda esas alınacak ilk aya ilişkin Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan oran olacaktır. Alacağın vade tarihlerinin ayın son günlerine rastladığı hallerde de Yİ-ÜFE aylık değişim oranı vade tarihinin rastladığı aydan başlamak suretiyle hesaplanacaktır. 6736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi gereğince, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında Kanunun yayımlandığı ay için esas alınması gereken oran bir önceki aya ait ( Temmuz 2016) Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar