Vergilendirme Dönemi 3 Aylık Olan KDV Mükellefleri Beyannamelerinin Bir Kısmının Ya Da Tamamının Verilmemiş Olması Halinde Vergi Artırımından Nasıl Yararlanacaklar?

Cevap :

Vergilendirme dönemleri 3 aylık olan katma değer vergisi mükelleflerinde ise uygulama şu şekilde olacaktır; Üç aylık beyan dönemine tabi mükelleflerin; en az bir dönem için beyanname vermiş olmaları halinde, yıllık “hesaplanan vergi” toplamı, yukarıda yaptığımız açıklamalara benzer şekilde hesaplanır. Buna göre; - 1 dönem beyanname verilmişse, bu beyannamenin “Hesaplanan KDV Toplamı” satırındaki tutarın 4 katı alınarak, - 2 dönem için beyanname verilmişse, verilen beyannamelerdeki “Hesaplanan KDV Toplamı” satırlarında yer alan tutarların toplamının 2 katı alınmak suretiyle, - 3 dönem için beyanname verilmişse, 3 dönem için verilen bu beyannamelerin “Hesaplanan KDV Toplamı” satırlarında yer alan tutarların toplamına, bu tutarın 1/3'ü ilave edilerek, yıllık hesaplanan KDV tutarı bulunacaktır. 3 aylık vergilendirme dönemlerinin hiçbirinde beyanname vermeyen mükelleflerin ise katma değer vergisi artırımından yararlanabilmeleri için, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarını bu Kanun kapsamında artırmaları şarttır. Bunların katma değer vergisi artırımı dolayısıyla ödemesi gereken vergi, artırılan gelir veya kurumlar vergisi matrahına %18 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar