Vergi Usul Kanununda Yer Alan Kaçakçılık Suçlarını İşleyenlerin Matrah Artırımına İlişkin Hükümlerden Yararlanması Mümkün Müdür?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan hükme göre; 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında sayılan;  Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler,  Defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar,  Veya hiç yaprak koymayanlar,  Veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler, bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen matrah/vergi artırımı hükümlerinden yararlanamayacaklardır. 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce bu konuda herhangi bir tespit yapılmış olması durumunda, bu kapsama giren mükelleflerin, Kanunun 5 inci madde hükümlerine göre matrah ve vergi artırımından yararlanmaları mümkün olmayacaktır. Bu hükmün uygulanmasında, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler dikkate alınacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar