Vergi Cezalarının Dönem Açısından Vergi Affı Kapsamına Girip Girmeyeceği Ne Şekilde Tespit Olunacaktır?

Cevap :

Vergi cezalarının 6736 Sayılı Kanun kapsamına girip girmediğinin tespitinde cezanın bir vergi aslına bağlı olarak kesilip kesilmediği farklılık arz etmektedir. Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarında, verginin ait olduğu dönem dikkate alınarak kapsama girip girmediği tespit edilecektir. Dolayısıyla vergi ziyaına bağlı cezanın hesabına esas teşkil eden verginin dönem itibariyle Kanun kapsamına girmesi durumunda buna bağlı olarak kesilen ceza da kapsama dâhil olacaktır. Dolayısıyla, vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaların Kanun kapsamına girip girmediği yukarıdaki açıklamalara paralel olarak tespit edilecektir. Örneğin, katma değer vergisi açısından en son Mayıs 2016 dönemine ilişkin olarak ziyaa uğratılan vergi esas alınarak hesaplanan vergi ziyaı cezası Kanun hükümlerinden faydalanabilecektir. Bir vergi aslına bağlı olmayan cezalarda ise; 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen vergi cezaları kapsama girmektedir. Bu tarihten önce yapılan tespitlere istinaden kesilmiş ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kesinleştiği halde ödenmemiş veya dava açma süresi geçmemiş ya da tespit edildiği halde ceza ihbarnameleri tebliğ edilmemiş olanlar kapsama dâhildir. 30.06.2016 tarihinden sonraki tespitlere ilişkin kesilen cezalar ise kapsama girmemektedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar