Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi nereye verilir?

Cevap :

Veraset yoluyla intikallerde ölen kimsenin, ivazsız intikallerde tasarrufu yapan kişinin ikametgahının, tüzel kişilerde ve diğer teşekküllerde bunların merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, Muris (miras bırakan,mirasçı) veya tasarrufu yapan kişinin ikametgahı yabancı bir ülkede ise bunların Türkiye’deki son ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine, Murisin Türkiye’deki ikametgâh adresinin bulunmaması veya tespit edilememesi halinde, tarha yetkili vergi dairesinin belirlenmesi için mükellefler tarafından Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’na verilecek dilekçeler vergi dairesi başkanlıkları / defterdarlıklar veya vergi dairelerince kabul edilerek Başkanlığımıza intikal ettirilecektir. Başkanlığımızca da ilgili vergi dairesi başkanlıkları / defterdarlıklar yetkili kılınmak suretiyle bunlar tarafından tarha yetkili vergi dairesi belirlenecektir. Mükellefin yabancı memlekette bulunması halinde beyanname, mükellefin bulunduğu yerdeki Türkiye Konsolosluğuna, verilir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar