Vakfımızın üyeleri için emekliliklerine yönelik olarak emekli sandığı bulunmaktadır. Üyelerimize emekli olduklarında alacakları tutara ilişkin olarak bazı taahhütlerimiz var. Mevcut birikimlerle satın alınmış bazı menkul ve

Cevap :

Bireysel emeklilik sistemine yapılacak aktarımlarda hizmet sunucusu, aktifinde bulunan varlıkları nakde dönüştürüp, aktarım tutarını emeklilik şirketine nakden ödeyecektir. 31.12.2015 tarihine kadar aktarımın gerçekleşmesi halinde, aktarımın yapılması amacıyla gerçekleştirilen taşınmaz ve iştirak hissesi satışından doğan kazancın, aktarılan kısma isabet eden tutarı kurumlar vergisinden müstesnadır. Aktarım kapsamında yapılan işlemler aktarılacak tutarla sınırlı olmak üzere her türlü harçtan, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır. Ayrıca bu şekilde bireysel emeklilik sistemine giren katılımcılardan giriş aidatı alınmayacak, aktarılan tutar üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Geleceğe yönelik taahhütlerle ilgili olarak aktüeryal hesaplamaların yapılması ve bireysel emeklilik sistemine yükümlülük değil fon olarak aktarım yapılması gerekmektedir. Konu hakkındaki detaylı teknik bilgiye Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelikten ulaşabilirsiniz.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar