Tüzel Kişiler İçin Tasfiye, Devir, Birleşme ve Hesap Döneminin Değişmesi Durumunda Verilmesi Gereken Kıst Dönem Beyannamelerin Elektronik Ortamda Verilmesi Zorunlu Mudur?

Cevap :

Tasfiye, devir, birleşme ve hesap döneminin değişmesi durumunda verilmesi gereken kıst dönem beyannameler henüz elektronik ortamda alınamamaktadır. Bu nedenle, anılan kıst dönem beyannamelerinin kağıt ortamında vergi dairelerine verilmesi gerekmekte olup bu beyannameler için elektronik ortamda gönderilmediğinden dolayı ceza kesilmesi mümkün değildir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar