Tüm kağıtlar aynı oran ya da tutarda Damga Vergisine mi tabidir?

Cevap :

Bunu anlamak için 1 sayılı tabloya bakmak gerekir. Örnek olarak bu tablonun akitlerle ilgili kağıtlar bölümünü inceleyebiliriz. Anılan tabloya göre belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler, temliknameler, kefalet, teminat, rehin senetleri, tahkimnameler ve sulhnameler binde 9,48 Damga Vergisine tabi iken kira sözleşmeleri, fesihnameler, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler binde 1,89 oranında Damga Vergisine tabidirler. Belli parayı ihtiva etmeyen tahkimnameler, sulhnameler 45,30 TL. Damga Vergisine tabidir. Belli parayı ihtiva etsin ya da etmesin turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri ise 254,40 TL. Damga Vergisine tabidir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar