Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Nedir?

Cevap :

Kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri fiyat veya bedel üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması durumunda kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacaktır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir. Bu çerçevede transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımından söz edebilmek için; – Bir mal veya hizmet alım ya da satımının yapılmış olması, – Söz konusu mal veya hizmet alım ya da satımının ilişkili kişilerle yapılmış olması, – Bu mal veya hizmet alım ya da satımında “ emsallere uygunluk ilkesi”ne aykırı olarak fiyat veya bedel tespiti yapılmış olması gerekmektedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar