Ticari Faaliyetlerinden Dolayı Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Beyannamelerini Elektronik Ortamda Verilmesi Zorunlu Mudur?

Cevap :

Ticari faaliyetlerinden dolayı basit usulde vergilendirilen mükelleflerin beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan, basit usul mükelleflerinin bağlı olduğu meslek odaları veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler aracılığı ile elektronik ortamda gönderebilirler.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar