Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler asgari geçim indiriminden yararlanabilir mi?

Cevap :

Asgari geçim indiriminden; • Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler). • Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler. • Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar