Tasfiye Edilerek Ticaret Sicilinden Silinen Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Matrah ve Vergi Artırımı Hükümlerinden Yararlanmaları Mümkün müdür?

Cevap :

5904 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesine eklenen dokuzuncu fıkra ile yapılan düzenlemeye göre, ticaret sicilinden silinmek suretiyle tüzel kişiliği sona eren kurumlar vergisi mükellefleri hakkında 5904 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 03.07.2009 tarihinden itibaren, kesilecek vergi cezaları dahil kurumlar vergisi, katma değer vergisi vb. her türlü vergi tarhiyatı, - Tasfiye öncesi dönemler için, müteselsilen sorumlu olmak üzere kanuni temsilcilerden herhangi biri adına, -Tasfiye dönemleri için tasfiye memuru veya birden fazla tasfiye memuru varsa müteselsilen sorumlu olmak üzere bunlardan herhangi biri adına, yapılacaktır. Matrah ve vergi artırımı talebinde bulunulan yıllarla ilgili olarak kurumlar vergisi mükelleflerinin tasfiye edilerek ticaret sicilinden silinmiş olmaları halinde, tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan bir şirket adına 6736 sayılı Kanun kapsamında matrah ve vergi artırımında bulunmak üzere bildirim veya beyanda bulunulması mümkün değildir. Ancak, söz konusu kurumların kanuni temsilcilerinin veya tasfiye memurlarının, anılan Kanun kapsamında kendileri tarafından (tasfiye edilerek ticaret sicilinden silinmiş olan kurumların kanuni temsilcisi veya tasfiye memuru olduklarına dair bilgileri de ihtiva eden) bildirim veya beyanlar ile matrah ve vergi artırımından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu çerçevede matrah ve vergi artırımında bulunulması halinde, tasfiye öncesi dönemler için, kanuni temsilcilerden herhangi biri, tasfiye dönemleri için tasfiye memuru veya birden fazla tasfiye memuru varsa bunlardan herhangi biri matrah ve vergi artırımında bulunabilecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar