Süresi kendiliğinden uzayan sözleşmelerin Damga Vergisi nasıl değerlendirilmektedir?

Cevap :

Damga Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesine göre vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler de Damga Vergisine tabidir. Aynı şekilde Kanunun 14. maddesine göre de “mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nispette vergi alınır.” denilmektedir. Kanun metninden etkin bir biçimde süre uzatılması halinde Damga Vergisi doğacağı açıktır. Ancak süresi kendiliğinden uzayan sözleşmelerde edilgen bir durum sözkonusu olduğundan düzenlenen yeni bir kağıt, mektup, şerh yoksa Damga Vergisi de doğmayacağı kanaatindeyiz. Süresi kendiliğinden uzayan sözleşmelere “ sözleşme bitiminden 1 ay önce tarafların biraraya gelerek yazılı olarak sözleşmenin feshedilmesine karar vermedikleri müddetçe sözleşme 1 yıl daha uzar” metni örnek verilebilir. Meslek mensuplarının yaptıkları sözleşmelerle bağlantılı olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafındanSamsun Vergi Dairesi Başkanlığı’na verilen bir görüşte; “Meslek mensuplarının muhasebe hizmeti verdiği mükellefler ile düzenlediği sözleşmelerin uygulama süresi içinde ücretin artma durumunda, sözleşme hükümlerini değiştiren herhangi bir kâğıt (makam oluru, ek sözleşme vb.) düzenlenmesi halinde ücret artışı üzerinden binde 8,25 nispetinde Damga Vergisi hesaplanması gerekir. Ancak, bu kabil ücret artışı ile ilgili olarak ilk sözleşme hükümlerine tesir eden herhangi bir kâğıt düzenlenmemesi halinde Damga Vergisinin aranılmaması gerekir. Söz konusu sözleşmelerin sürelerinin bitmesinden sonra sözleşmeye konulan bir şerhe istinaden sözleşme süresinin uzatılması halinde, şerh sözleşme hükümlerini değiştiren bir belge vasfında olduğundan, süresi uzayan bu sözleşmelerden yeniden Damga Vergisi alınması gerekmektedir. Diğer taraftan süre uzatımının gerçekleşmesinden sonra meydana gelen ücret artışlarına ilişkin düzenlenecek kâğıdın da ayrıca vergilendirilmesi gerekmektedir” şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştur. Günümüzde sıkça görülen uygulamalardan bir tanesi de kira sözleşmelerinde yer almaktadır. Kira sözleşmelerinde genellikle “ Kira sözleşmesi süresinin bitimine –örneğin- 15 gün kala hiçbir itirazda bulunulmaması durumunda kendiliğinden uzar ” şeklinde ifadeler bulunmaktadır. Bu şekilde düzenlenen sözleşmelerde sürenin taraflarca uzatılması değil de sürenin kendiliğinden uzaması söz konusudur. Bu durumda yeni bir kâğıt düzenlenmesine gerek olmadığı için ayrıca bir Damga Vergisi hesaplanmasına da gerek yoktur. Maliye Bakanlığı da verdiği birçok özelgede yeni bir kâğıt düzenlenmeden veya ayrı bir şerh ve mektupla uzadığı belirtilmeyen kira sözleşmelerinde Damga Vergisi hesaplanmayacağını belirtmiştir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar