Stratejik plan hazırlamakla ilgili usul ve esasların belirlenmesinde yetki hangi kurumumuzdadır?

Cevap :

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar