Stok Değer Düzeltimi Uygulamasının Kapsamına Hangi Durumlar Girmektedir?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil);  İşletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları yasal kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle, kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine,  Kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan mallarını, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen üçüncü ayın son iş gününe kadar fatura düzenlemeleri ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine, İmkan sağlanmıştır. Öte yandan Kanunun aynı maddesinin üçüncü fıkrası ile de bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar için bu hesapların belirli koşulların gerçekleştirilmesiyle fiili duruma uygun hale getirilmesine imkân sağlanmaktadır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar