SSK ve Bağ-Kur Prim Borçları İle İsteğe Bağlı Sigortalıların Prim Borçları İçin 6736 Sayılı Kanundan Yararlanma İmkânı Var Mıdır?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre, 2016/Haziran ve önceki aylara ilişkin olup 6736 sayılı Kanun’un Resmi Gazete'de yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan;  4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,  Bu kanuna göre yapılacak başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,  SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel iletişim vergisi ve eğitime katkı payı alacakları, için Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. Bu kapsamda borcu bulunanların Kanun hükümlerinden yararlanabilmesi için borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihten Kanunun yayım tarihine kadar olan süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri gerekmektedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar