Spor Kulüplerine Tanınan Özel Ödeme Süreleri Ve Faiz Oranları Ne Şekildedir?

Cevap :

6736 Sayılı Kanunun ödeme süreleriyle ilgili 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasının (d) bendinde il özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların ikişer aylık dönemlerde halinde azami otuzaltı eşit taksitte ödenebileceği belirtilmiştir. Bu takdirde taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 1) Altı eşit taksit için (1,045), 2) Dokuz eşit taksit için (1,083), 3) On iki eşit taksit için (1,105), 4) On sekiz eşit taksit için (1,150), 5) Yirmi dört eşit taksit için (1,194), 36 6) Otuz eşit taksit için (1,238), 7) Otuz altı eşit taksit için (1,318), Katsayısı ile çarpılacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar