Yapı Kullanım İzin Belgesi nedir?

İmar Kanununun 30. Maddesine göre, yapı tamamlandıktan sonra Belediye veya Valiliklerce anayapının bütün bağımsız bölümleri için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına ...

İşyeri kiraları ödemesi nasıl olmalı?

İşyeri sahiplerinin kiraya vermiş oldukları, İşyeri, Dükkan, Büro, Fabrika, Atölye vb yerlerin kira tutarları kaç TL olursa olsun (500.- TL’nin altında olsa da) kiracılar ...

TARIC nedir?

TARIC (Integrated Tariff of European Communities) olarak da isimlendirilen "Topluluğun Bütünleştirilmiş Gümrük Tarifesi", Topluluğun mal bazında üçüncü ülkelere karşı ...

İlk iktisap ne demektir?

İlk iktisap, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 ...

Yönetici şirket nasıl kurulur?

Bölgenin Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben kurucu heyet tarafından yönetici şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşme hazırlanır. Ana sözleşme Kanun ve yönetmeliğe ...