Sigortacılık Faaliyetinde Bulunmak İçin Asgari Sermaye Miktarı Ne Kadardır?

Cevap :

(Tüzel kişi acenteler için asgari sermaye miktarı türüne göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 50.000.- TL dir. (Bu miktarın en az %50’si için aranan nakde kolay dönüşebilir yatırım araçları kapsamına her türlü menkul ve menkul kıymet , geriye kalan %50’lik kısmına ise gayrimenkul de dahil olmak üzere her türlü mal varlığı girmektedir.) Gerçek Kişilerin beyan edecekleri mal varlıkları bu miktarın altında olamaz. Bu tutar acentelere aracılık edilen yıllık pirim tutarının %4’ünden aşağı olamaz)

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar