Sigorta Firmalarında Ortak, Yetkili Ve Yönetici Kavramları Ne Anlam İfade Etmektedir?

Cevap :

1-Ortaklar dışındaki personel için kadrolu olmak şartı aranacaktır. 2-Anonim Şirketlerde “Yetkililer” tanımı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri veya denetçiler ile imzaya yetkili kişileri kapsamakta olup, yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklar bu kapsama girmemektedir. 3-“Yöneticiler” tanımı ile, Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişi yetkililerinden şirketi sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili olanlar kastedilmektedir. Levhada Kayıtlı Acentelerin Şube Açma Şartları Nelerdir ; Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için en az 300.000.-TL ve her bir şube için en az 25.000.-TL sermayeye sahip olmaları gerekir. Şube açmaksızın sadece mesafeli satış yapmak isteyenler için asgari sermaye de 300.000.-TL’dir. Şube açarak teşkilatlanan veya mesafeli satış yapan acenteler, yılsonları itibariyle satışına aracılık ettikleri prim tutarının en az %4’ü kadar özkaynağa sahip olmak zorundadır. Bu tutar her durumda 300.000.-TL’den az olamaz. İlave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde, eksik kalan sermaye en geç ilgili yılın Haziran ayı sonuna kadar tamamlanır. Asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malvarlıklarının en az %50’sinin nakit, mevduat ya da devlet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir yatırım araçlarından oluşması gerekir. Ayrıca, Aşağıdaki Tabloda Sigorta Acentesi Çalışanları Öğrenin Düzeyi ve Asgari Mesleki Deneyim Süreleri Belirtilen Şartları Sağlayan, Acentenin Merkezin’ de Bir Genel Müdür Bir Genel Müdür Yardımcısı ve Teknik Personel ’den oluşması gerekmektedir. Her Şube İçinde Şube Müdürü ve Teknik Personel ’den oluşması gerekmektedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar