Ruhsatı kesen idarelere ödenecek yapı denetim hizmet bedeli nedir?

Cevap :

4708 sayılı Kanunun beşinci maddesinin 8/8/2011 tarih 648 sayılı KHK’nin 27. maddesi ile değişik altıncı fıkrasında belirtildiği üzere; Yapı denetim hizmet bedeli, yapı denetim kuruluşlarının hizmet bedellerinin ödenmesinde kullanılmak üzere yapı sahibince il muhasebe birimlerinde açılacak emanet nitelikli hesaba yatırılır. Yatırılan tutarların % 1’i ruhsatı veren idarenin, % 1’i Bakanlık bünyesinde bulunan döner sermaye işletmesinin hesabına aktarılması gerekmektedir. Bakanlığın 12 Eylül 2011tarih ve 6404 sayılı 2011/4 nolu Genelgesi’nin sekizinci maddesi gereğince; yapılacak ilk hak ediş ödemesinde yapıya ilişkin toplam hizmet bedelinin %1’inin Bakanlık Döner Sermaye hesabına, %1’inin de ilgili idarelerin açacakları hesaba aktarılması zorunlu bulunmaktadır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar