Parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir mi?

Cevap :

4708 sayılı Kanunun birinci maddesinin 8/8/2011 tarih 648 sayılı KHK’nin 24. maddesi ile değişik ikinci fıkrasında belirtildiği üzere; Yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda geçici yapı müteahhidi yetki belgesi almak ve mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurmak, yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir. Ancak bu yapılarda da mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurulması zorunludur. Parsel malikinin veya hissedarlardan birinin mimar veya mühendis olması halinde ayrıca şantiye şefi aranmaması gerekmektedir. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) 12.09.2011 tarih ve 6404 sayılı 2011/4 nolu Genelgesi’nin üçüncü maddesinde; Bu yeni düzenlemedeki “Toplam inşaat alanı” ifadesinden “ışıklıkları ve yalnız bir bodrum katının alanı hariç, asma kat ve çatı arasında yer alan mekânlar ve ortak alanlar dâhil yapının inşa edilen tüm katlarının alanının” anlaşılması gerektiği belirtilmektedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar