Özel Hesap Dönemine Tabi Mükellefler Matrah ve Vergi Artırımı Hükümlerinden Nasıl Yararlanacaktır?

Cevap :

Vergi Usul Kanunun 174 üncü maddesinde, hesap döneminin normal olarak takvim yılı olduğu, şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12'şer aylık özel hesap dönemleri belli edebileceği, bu maddeye göre özel hesap dönemi tayin edilenlerin ticari ve zirai kazançlarının, hesap dönemlerinin kapandığı takvim yılının kazancı sayılacağı hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler, ilgili özel hesap dönemlerinin kapandığı yıl itibarıyla matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yaralanabileceklerdir. Örnek 1- Öteden beri 1 Haziran - 31 Mayıs özel hesap dönemini kullanan kurumlar vergisi mükellefi, - 1/6/2010 – 31/5/2011 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2011 takvim yılı için, - 1/6/2011 – 31/5/2012 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2012 takvim yılı için, - 1/6/2012 – 31/5/2013 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2013 takvim yılı için, - 1/6/2013 – 31/5/2014 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2014 takvim yılı için, - 1/6/2014 – 31/5/2015 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2015 takvim yılı için, matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanabilecektir. Örnek 2- 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren kendisine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan kurumlar vergisi mükellefi; - 1/1/2011 – 31/12/2011 hesap dönemine ilişkin olarak 2011 takvim yılı için, - 1/1/2012 – 31/12/2012 hesap dönemine ilişkin olarak 2012 takvim yılı için, - 1/1/2013 - 30/6/2013 kıst hesap dönemine ilişkin olarak 2013 takvim yılı için, - 1/7/2013 – 30/6/2014 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2014 takvim yılı için, - 1/7/2014 – 30/6/2015 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2015 takvim yılı için, matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanabilecektir. Örnek 3- 1 Eylül 2009 tarihinden itibaren kendisine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan kurumlar vergisi mükellefi, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren hesap dönemi olarak takvim yılını kullanmaya başlamıştır. Buna göre mükellef, - 1/9/2010 – 31/8/2011 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2011 takvim yılı için, - 1/9/2011 – 31/8/2012 özel hesap dönemi ve 1/9/2012 – 31/12/2012 kıst hesap dönemine ilişkin olarak 2012 takvim yılı için, - 1/1/2013 – 31/12/2013 hesap dönemine ilişkin olarak 2013 takvim yılı için, - 1/1/2014 – 31/12/2014 hesap dönemine ilişkin olarak 2014 takvim yılı için, matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanabilecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar