Ödeme Emrine Karşı Açılan Davalarda 6736 Sayılı Kanun Hükümleri Ne Şekilde Uygulanacaktır?

Cevap :

Ödeme emri tebliği üzerine açılan davalar ile ilgili olarak, Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava konusu ödeme emri ile istenilen kamu alacağının tarhiyatına ilişkin karar verilmiş olması ve davanın Kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihi itibarıyla devam ediyor olması halinde, bu mükellefler söz konusu davalara konu kamu alacakları ile ilgili olarak Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanabileceklerdir. Ancak, ödeme emrine karşı vergi mahkemesinde açılan ve Kanunun yayımlandığı tarihten önce karar verilmemiş olan davalar ise Kanunun 2 nci maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar