Matrah / Vergi Artırımı Uygulamasının Mükelleflere Sağlayacağı İmkânlar Nelerdir?

Cevap :

Matrah / Vergi artırımından yararlanan mükellefler nezdinde, matrah / vergi artırımı talebinde bulundukları vergilendirme dönemleri ve vergi türleri itibarıyla daha sonraki dönemlerde vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamayacaktır. Bir başka deyişle, mükellefler matrah / vergi artırımı talebinde bulundukları vergilendirme dönemleri ve vergi türleri itibarıyla incelenmeme ve tarhiyata maruz kalmama garantisi veren bir nevi sigorta işlemi yaptırmış olmakta, matrah artırımı nedeniyle ödenilen vergiler de bu sigorta işlemine ilişkin sigorta primleri olmaktadır. Bununla beraber,  Gelir ve kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunan mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerine ilişkin,  Katma değer vergisi için matrah artırımında bulunan mükelleflerin artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden ve artırım talebinde bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili, inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır. Bir başka ifade ile söz konusu durumlarda matrah artırımında bulunulmuş olsa dahi vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılması mümkündür. Ancak, stopaj iadesine yönelik iade incelemeleri sonucunda yapılabilecek tarhiyat iadesi talep edilen tutarla sınırlıdır. Ayrıca, sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden yapılan incelemelerde artırım talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat önerilmesi mümkün değildir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar