Matrah / Vergi Artırımı Uygulamasından Yararlanabilecek Olan Mükellefler Kimlerdir?

Cevap :

Yıllık gelir ( basit usulde vergilendirilenler dahil ) ve kurumlar vergisi beyannamesi vermek mecburiyetinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, matrah artırımından yararlanabileceklerdir. Aynı şekilde katma değer vergisi mükellefleri ile bazı ödemelere ilişkin olarak gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlar da bu yıllarla ilgili olarak matrah artırımında bulunabilirler.  Adi ortaklıklar ve kollektif şirketlerde ortaklar, komandit şirketlerde komandite ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditer ortaklar, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda bulunduklarından, bu mükellefler de anılan yıllar için matrah artırımından yararlanabileceklerdir.  Yukarıda sayılan vergilendirme dönemlerine ilişkin vergi matrahlarının takdiri için takdir komisyonlarına sevk edilmiş bulunan mükellefler ile haklarında vergi incelemesine başlanılmış olan mükellefler de matrah artırımından faydalanabileceklerdir.  Zarar beyan eden veya hiç beyanname vermemiş olan mükellefler de matrah artırımı yapabileceklerdir.  Vergiye tabi faaliyet ve gelirleri bulunduğu halde mükellefiyet tesis ettirmemiş ve dolayısıyla beyanname hiç vermemiş olanlar da matrah artırımı hükümlerinden yararlanabileceklerdir.  Matrah artırımı talebinde bulunulan yıllarla ilgili olarak gelir vergisi mükelleflerinin ölümü veya gaipliği halinde, bu mükelleflerin varisleri, muris adına matrah artırımında bulunabilirler. Bu takdirde, tüm mirasçıların matrah artırımında bulunması gerektiği tabiidir. Ancak şahsi ticari işletmenin faaliyetinin mirasçılar tarafından sürdürülmesi halinde ise bu faaliyeti devam ettiren mirasçı veya mirasçıların matrah artırımı yeterli olacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar