Matrah/Vergi Artırım Başvuruları Hangi Sürede, Nereye ve Ne Şekilde Yapılacaktır?

Cevap :

Matrah ve vergi artırımına ilişkin başvurular gelir, kurumlar veya katma değer vergisi yönünden bağlı olunan ya da muhtasar beyannamelerini vermiş oldukları vergi dairelerine yazılı olarak veya 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda da yapılabilecektir. Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile katma değer vergisi ya da muhtasar beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, 6736 Sayılı Kanunla ilgili olarak yayımlanacak Tebliğ ekinde yer alacak bildirim veya beyannamelerini de 340 ve 346 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda vermek zorundadırlar. Öte yandan, Kanun kapsamındaki yıllarda gelir, kurumlar veya katma değer vergileri ile muhtasar yönünden değişik vergi dairelerinin mükellefi olanlardan matrah ve vergi artırımına ilişkin bildirim veya beyannamelerini elektronik ortamda veren mükellefler, söz konusu bildirim veya beyannamelerini en son mükellefiyetleri bulunan vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir. 6736 sayılı Kanun’un uygulamasına yönelik olarak yayımlanan 1 seri nolu tebliğin yayım tarihinden (23.08.2016) önce mükellefiyeti sona erenler ile hakkında mükellefiyet tesis edilmemiş olanların, bu kanun kapsamında verilecek söz konusu bildirimleri elektronik ortamda gönderme zorunlulukları bulunmamaktadır. Ayrıca matrah ve vergi artırımına ilişkin bildirimlerin ölüm, gaiplik, tasfiye veya devir ya da tam bölünme gibi durumlarda birden fazla kişi tarafından birlikte verilmesinin gerekli olduğu hallerde, söz konusu bu bildirimlerin kağıt ortamında verilmesi gerekmektedir Kapsama giren yıllar için muhtasar beyanname yönünden merkez veya şubeleri için ayrı ayrı mükellefiyetleri bulunan ve matrah ve vergi artırımından yararlanmak isteyen mükelleflerin, her bir şube için ayrı ayrı matrah ve vergi artırımında bulunmaları gerekmektedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar