Matrah ve Vergi Artırımı ile Matrah Beyanı Dolayısıyla Ödenmesi Gereken Vergiler Hangi Vadelerde Ödenecektir?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükümlerinden yararlanılarak artırımda veya beyanda bulunanlar; anılan hükümlere göre hesaplanan gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile gelir ve kurumlar vergisi stopajları nedeniyle, bu Kanun hükümlerine göre tarh ve tahakkuk ettirilen vergiyi, ilk taksiti Kanunun yayımını izleyen 3 üncü aydan (2016 Ekim ayından) başlamak üzere,  6 eşit taksitte 12 ayda (% 4,5 faiz ile),  9 eşit taksitte 18 ayda (% 8,3 faiz ile),  12 eşit taksitte 24 ayda (% 10,5 faiz ile),  18 eşit taksitte 36 ayda (% 15 faiz ile); ödeme imkanına sahiptirler. Hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Kanunun 5 inci maddesinin (4-a) bendine göre, bu vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranın bir kat fazlası oranında uygulanacak gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunacaktır. Dolayısıyla, hesaplanan vergilerin süresinde ödenmemesi, matrah artırımı hükümlerinden yararlanılmasına engel olmayacak, ancak ödemesi geciktirilen tutarların arttırılmış gecikme zammı ile takip ve tahsiline devam olunacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar