MATRAH VE KDV ARTIRIMI KONUSUNDA BİLMEMİZ GEREKEN BAŞKA NELER VAR?

Cevap :

Matrah ve KDV artırımı, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılmalı.(Kanun Ağustos ayında resmi gazetede yayımlanır ise en geç Ekim ayının sonuna kadar artırımlar yapılmalı) Artırımda bulunulan yıllar için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamaz. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2016 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez. Artırımda bulunulan vergi türü için ilgili yıllarda vergi incelemesinin yapılmaması bu dönemlere ait defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz yükümlülüğünü kaldırmaz. Vergi idaresinin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi incelemesi yapma hakkı saklıdır. Gelir vergisi, Kurumlar vergisi veya KDV türünden yapılacak artırımlarda damga vergisi alınmayacak. 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler matrah ve vergi artırımından yararlanamazlar.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar