Matrah Artırımında Bulunan Mükelleflerin Tevkif Yoluyla Ödenmiş Bulunan Vergilerin Mahsup Ya Da Nakden İadesini Talep Etmeleri Durumunda Vergi İncelemesi Yapılacak mıdır?

Cevap :

Matrah artırımında bulunan mükelleflerin, artırımda bulundukları yıllarla ilgili olarak yıllık gelir veya kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin, mahsup veya nakden iadesine ilişkin taleplerinin bulunması halinde; bu talepleri bu konuda yayınlanmış olan genel tebliğlerdeki açıklamalar çerçevesinde sonuçlandırılacaktır. Bu nedenle bu mükellefler hakkında tevkif yoluyla ödenen vergilerin mahsup veya nakden iadesi ile ilgili talepleri ile sınırlı kalmak üzere inceleme ve tarhiyat yapılabilecektir. Bir başka deyişle bu durum matrah artırımında bulunulması halinde inceleme ve tarhiyat yapılamayacağına ilişkin düzenlemenin istisnasını oluşturmaktadır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar