Maliye Bakanlığı’na Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Diğer Alacaklar Nelerdir?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, vergiler ile Kanun kapsamına giren idari para cezaları dışında kalan amme alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Söz konusu kapsama;  Ecrimisiller,  Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) alacakları,  Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) alacakları,  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen ve süresinde ödenmemesi nedeniyle vergi dairelerine takip için intikal ettirilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları,  Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar,  30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkümlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleri, gibi alacaklardan vergi dairelerine takip için intikal etmiş olanlar girmektedir. Ayrıca, 28.03.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup vergi dairelerine takip için intikal etmiş olan amme alacakları da 6736 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılabilecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar