Kurumlar Vergisi Muafiyeti Dolayısıyla Beyanname Vermemiş Olan Kooperatiflerin Matrah ve Vergi Artırımı Hükümlerinden Yararlanmaları Mümkün müdür?

Cevap :

5520 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine göre, kurumlar vergisinden muaf bulunan ve bu nedenle yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile muhtasar beyanname vermemiş olan kooperatiflerin asgari tutarlardan az olmamak üzere matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanmaları mümkündür.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar