Kira sözleşmesine istinaden damga vergisi dogar mı? Doğması durumunda nereye nasıl ödenecek? KDV dikkate alınır mı?

Cevap :

Kira sözleşmelerinin sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,65 nispetinde damga vergisine tabi tutulur ve bu kağıtlara ilişkin damga vergisi kağıdı imzalayanlarca kontratın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir, aynı süre içinde ödenir. Damga vergisinde KDV hariç tutarlar esas alınır. (DV tabi kağıtları imzalayanların damga vergisi açısından müteselsil sorumlulugu vardır. Bu nedenle kağıtları ödeyen taraflardan birinin vergiyi ödemesi yeterlidir.) Damga vergisinde KDV hariç tutarlar esas alınır. Ancak, gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan tasınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri, dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kisilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan tasınmazlara ilişin kira mukavelenameleri damga vergisinden istisnadır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar