Kimler zorunlu olarak e-deftere geçmelidir?

Cevap :

04.12.2003 tarihli, 5015 sayılı kanun kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ve bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari yirmibeş milyon TL brüt satış cirosuna sahip olanlar. 06.06.2002 tarihli, 4760 sayılı Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ve bu mallarda 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden, 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari on milyon TL brüt satış cirosuna sahip olanlar. Kademeli olarak geçiş yapılan elektronik çözümler, kanun yapıcının belirleyeceği zamanlama ile yakın bir gelecekte tüm mükellefleri kapsayacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar