Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Cevap :

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen sebeplerden birisi ile sona eren işçiye veya işçinin ölümü halinde mirasçılarına, işveren tarafından ödenmesi gereken, işçinin çalışma süresine ve ücretine göre belirlenen tazminattır. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçiye çalıştığı her bir tam yıl için, brüt ücretinin otuz günlük tutarı dikkate alınırken, bir yıldan arta kalan süreler için aynı ücret üzerinden oranlama yapılmak suretiyle tazminat tutarı hesaplanır. Brüt ücret, o yıl belirlenen kıdem tazminatı tavanını aşıyorsa, kıdem tazminatı hesabında o yılki kıdem tazminatı tavanı brüt ücret olarak değerlendirilir ve hesaplama bu tutar üzerinden yapılır. Örneğin, asgari ücret ile çalışan, 01.01.2015 tarihinde işe başlayan bir işçinin, 05.01.2017 tarihinde iş sözleşmesi feshedilsin. Bu işçinin toplam hizmet süresi 2 yıl 5 gündür. Bu işçiye ödenmesi gereken kıdem tazminatı tutarı; (1.777,50 x 2 yıl) + (1.777,50 / 365 x 5) = 3.579,35 TL Damga vergisi 3.579,35 x 0,00759= 27,17 TL Net Kıdem tazminatı 3.579,35 – 27,17 = 3.552,18 TL

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar