Kesinleşmiş Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Ne Şekilde Olacaktır?

Cevap :

Kanunun yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergilerin/gümrük vergilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme Kanunun 2 nci maddesinin (1-a ve 2-a) bendinde düzenlenmiştir. Buna göre;  Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergiler/gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın;  Ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere/gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar