Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının 6736 Sayılı Kanunla Taksitlendirilmesinde Uygulanacak Faiz Oranları Nelerdir?

Cevap :

6736 Sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden yapılandırılan borç tutarının, ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmamakla birlikte fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar (Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır. Söz konusu tutarların taksitle ödenmek istenmesi halinde ise ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;  12 ay (2 ayda bir ödemeli 6 eşit taksit) için …..… 1,045,  18 ay (2 ayda bir ödemeli 9 eşit taksit) için ….…. 1,083,  24 ay (2 ayda bir ödemeli 12 eşit taksit) için …… 1,105,  36 ay (2 ayda bir ödemeli 18 eşit taksit)için ….… 1,150, katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar