KDV göre KDV beyannamesi verme zamanın anlatınız?

Cevap :

Beyanname Verme Zamanı Madde No 41 - 1. Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın yirmidörtdüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. 2. Katma Değer Vergisi beyanının gümrük giriş beyannamesi veya özel beyanname ile yapılması gerektiği hallerde bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili gümrük idaresine verilir. 3. İşi bırakan mükellefin Katma Değer Vergisi beyannamesi, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirmidörtdüncü günü(3) akşamına kadar verilir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar