Katma Değer Vergisi Yönünden Vergi Artırımında Bulunan Mükelleflerce Ödenen KDV, KDV Beyannamelerinde İndirim Konusu veya Gelir Veya Kurumlar Vergisi Matrahlarının Tespitinde Gider Olarak Kabul Edilecek Midir?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (f) bendi hükmüne göre; vergi artırımı sonucu ödenen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamaz. Katma değer vergisi beyannamelerine indirim olarak ithal edilemez ve herhangi bir şekilde nakden veya mahsuben iade edilemez.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar