Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Ödenen SGK Prim Ve İdari Para Cezası Alacaklarına Bağlı Ödenmemiş Gecikme Cezası Ve Gecikme Zammı Gibi Fer’iler Kanun Kapsamında Mıdır?

Cevap :

SGK prim ve idari para cezası alacak asıllarının Kanunun yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'ilerinin bu tarih itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer'i alacağın yüzde 40'ının bu tarihi izleyen 4 üncü aydan (2016/Aralık ayından) başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi halinde, söz konusu fer'i alacakların kalan yüzde 60'ının silinmesi imkânı getirilmektedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar