Kanunun Yayımlandığı Tarih İtibarıyla Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talepli Alacaklar Da Kesinleşmemiş Alacaklara İlişkin Yapılandırma Hükümlerinden Yararlanabilecek midir?

Cevap :

Kanunun 3 üncü maddesinin (8) numaralı fıkrasında; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, 213 sayılı Kanunun uzlaşma hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da Kanunun 3 üncü madde hükmünden yararlanılarak ödenebilecektir. Ancak mükelleflerin uzlaşma talebinden vazgeçmeleri ve dava açmamaları şarttır. Bu durumda, madde hükmüne göre uzlaşma konusu vergilerin % 50’si ile bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak bu vergiler üzerinden hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödendiği takdirde; vergilerin % 50’si ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar