Kanunun Yayım Tarihinden Önce Pişmanlık Talebi İle Verilip Ödeme Yapılmayan Beyannameler Ve Kendiliğinden Verilen Beyannameler İçin Kesilen Vergi Cezaları Nedeniyle Kanun Hükümlerinden Yararlanabilecek midir?

Cevap :

Kanun’un 3 üncü maddesinin 5 numaralı fıkrası uyarınca; bu Kanunun yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihinden önce pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla dava açma süresi geçmemiş olan vergi cezaları için de madde hükmünden yararlanılması mümkündür. Söz konusu vergi ve cezalar için aynı maddenin üçüncü fıkra hükmü uygulanacaktır. Buna göre Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca, Kanunun yayımlandığı tarihten önce pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla dava açma süresi geçmemiş olan vergi cezalarının, bağlı olduğu vergilerin bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması veya 2 nci maddeye ilişkin olarak bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, tamamının ve bunlara bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir. Pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen (usulsüzlük cezaları gibi) vergi cezalarında ise; bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açma süresi henüz geçmemiş olanlarda cezanın % 25’inin bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezanın kalan % 75 inin tahsilinden vazgeçilecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar