Kanunun Yayım Tarihinden Önce Pişmanlık Talebi İle Verilip Ödeme Yapılmayan Beyannameler Ve Kendiliğinden Verilen Beyannameler İçin Kesilen Ancak Tebliğ Edilmemiş Vergi Cezaları Bu Madde Hükmünden Yararlanabilecek midir?

Cevap :

Kanunun 4 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasında; Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, Kanunun yayımlandığı tarihten önce pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle tebliğ edilmemiş olan vergi cezaları hakkında bu madde hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir. Bununla birlikte, asla bağlı olan vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilebilmesi için verginin bu kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması veya bu Kanunun 2 nci maddesine göre ödenmesi şartı aranmıştır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar