Kanunun Kesinleşmemiş Kamu Alacaklarına İlişkin Hükümlerinden Yararlanabilecek Alacakların Kapsamına Neler Girmektedir?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde Kanunun yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihi itibariyle kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarının yapılandırılması ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. Madde kapsamına giren alacakları bulundukları safhalar itibariyle aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür:  Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda;  Dava açma süresi geçmemiş alacaklar,  Uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak, dava açma süresi geçmemiş alacaklar,  İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış alacaklar,  Bölge İdare Mahkemeleri veya Danıştay nezdinde itiraz veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyize başvurulmuş, karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan alacaklar. Kanunun 3 üncü maddesi metninde yer alan “vergiler” ibaresinden tür açısından Kanun kapsamına giren vergilerin tamamı, dönem açısından da Kanun kapsamına giren tüm dönemler girmektedir. Buna göre bu Kanun maddesi kapsamına giren amme alacaklarının; - 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, - Beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere, -2016 yılına ilişkin olarak 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tahakkuklara, - 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere, ilişkin olması gerekmektedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar