Kanunda Yer Alan Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranları Hesaplamalarda Nasıl Kullanılacaktır?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde; “Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri; Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31.12.2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 01.01.2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 01.01.2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını (Bu madde hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.) ifade eder” açıklaması yer almaktadır. Bu açıklama ile hesaplamalarda TEFE, ÜFE ve Yİ-ÜFE endekslerinden hangisinin kullanılacağı sorusuna netlik kazandırılmaktadır. Buna göre, hesaplamalarda 31.12.2004 tarihine kadar TEFE, 01.01.2005-31.12.2013 tarihleri arasında ÜFE, 01.01.2014 tarihinden itibaren ise Yİ- ÜFE endeksi kullanılacaktır. Öte yandan, bu Kanun hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı 2016/Ağustos ayı için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay (2016/Temmuz) için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranının (0,21) esas alınması gerekmektedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar