Kanunda Geçen “İncelemeye Başlanılmış Olması” İfadesi İle Anlatılmak İstenilen Nedir?

Cevap :

Maddede yer alan , “incelemeye başlama tarihi” ifadesi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 140 ıncı maddesi hükümlerine göre tayin olunacaktır. Bu madde uygulamasında incelemeye başlama;  Kanunun yayımlandığı tarihten önce mükellefler nezdinde; vergi incelemesine başlanıldığı hususunun bir tutanağa bağlanması,  Vergi incelemesi yapılmak üzere mükellefin yazı ile davet edilmesi,  Kanuni defter ve belgeleri isteme yazısının tebliğ edilmiş olması,  Matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi,  Kanuni defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması, hallerini kapsar. Madde metninde de açıkça ifade edildiği üzere, defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibrazı gerektiğinden, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce defter ve belgelerin vergi inceleme yetkisi olmayanlara ibrazı, (Örneğin; SGK Müfettişleri, Mali Polis, Yargı Mercileri vb.) vergi incelemesine başlama olarak kabul edilmeyecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar