Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Ancak Süresinde Ödenmeyen Tutarlar İçin Bir Yaptırım Uygulanacak mıdır?

Cevap :

Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurum (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddesi hükmünden (kesinleşmiş kamu alacakları ve kesinleşmemiş veya dava safhasındaki kamu alacakları) yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar