İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Ve Özel Tüketim Vergisinin Konusuna Giren Malların Beyan Edilmesi Halinde Bunlara İlişkin Muhasebe Kaydı Nasıl Olacaktır?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (1-d) bendine göre, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ve özel tüketim vergisi konusuna giren malların Kanun maddesi kapsamında beyan edilmesi halinde, bu mallar üzerinden hesaplanan ve beyan edilen özel 121 tüketim vergilerini bilanço esasına göre defter tutan mükellefler kayıtlara alınan malların maliyet bedellerine dahil edilecek şekilde kayıtlarına alacaklardır. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise beyan ettikleri kıymetleri defterlerinin gider kısmına satın alınan malın bedeli olarak kaydedeceklerdir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar